Til innholdet

Meny

Østlandets indrefilet

– Region sørøst er på mange måter Østlandets indrefilet, ikke minst etter korona. Bedrifter og folk søker seg til regionen, og det er generelt god giv i markedet, fastslår Arent Kristian Anfinsen, konserndirektør bedriftsmarked i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Lavere boligpriser og bedre tilgang til boliger enn i hovedstadsregionen. Fornuftig pendleravstand både til Oslo og mellom byene i regionen. Et næringsliv i vekst.

PERS6727

Superlativene er mange når Anfinsen skal ramse opp fortrinnene ved region sørøst. Ikke minst vil han løfte fram Fjordbyen Drammen.  

– Drammen er suverent den største motoren i regionen. Byen har vokst mye de siste årene, og det investeres titalls milliarder for å bygge opp det tidligere industriområdet langs Drammenselva. Også områdene i Vestfold og Grenland er svært attraktive, og vi ser en god vekst i bedriftsetableringer i hele regionen, sier han.  

God optimisme 

Forventningsundersøkelsen for region sørøst viser at etterspørsel og lønnsomhet ligger henholdsvis 1 og 5 prosent høyere enn målingene i SpareBank 1 Østlandets forventningsundersøkelse fra 2021, dog 6 prosent lavere på investeringer. 

 

Arent Anfindsen

– Vi er utvilsomt inne i en spennende tid. Likevel kommer vi ikke unna etterdønningene etter korona, mener Anfinsen. Han peker blant annet på fravær av utenlandsk arbeidskraft som særlig utfordrende. 

Mange av de utenlandske arbeiderne som reiste hjem til sine respektive land da koronapandemien rammet, kommer ikke tilbake. Det påvirker arbeidsintensive virksomheter i regionen, blant annet håndverksbedrifter og små og mellomstore bedrifter som i stor grad har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft.  

Forventningsundersøkelsen viser likevel at det er god optimisme i regionen. Basert på antall årsverk, omsetning, lønnsomhet, investeringer og etterspørsel har bedriftene i region sørøst (Telemark og Vestfold samt tidligere Buskerud fylke) i gjennomsnitt en forventet vekst på 23 prosent. Virksomheter innen privat tjenesteyting, industri og reiseliv ligger høyere enn snittet med henholdsvis 27, 29 og 40 prosent. Bygg- og anleggsvirksomhet og eiendom ligger rett under snittet, med henholdsvis 21 og 22 prosent. 

Høyere pris på innsatsfaktorer 

Høyere kostnad på viktige innsatsfaktorer, blant annet kraft, er en annen utfordring i dagens marked, særlig for bedrifter som har strøm som viktig innsatsfaktor. Anfinsen påpeker at særlig virksomheter med lav prisesensitivitet vil slite når prisen på viktige innsatsfaktorer øker, ikke minst de som sitter på langsiktige kontrakter uten mulighet for raskt å kunne regulere og justere prisbildet.  

– For bedrifter som ikke kan omstille seg over natten, er det avgjørende å få fart på inntektene. For de kapitalintensive virksomhetene går vi derimot et relativt høyt marginbilde i møte, sier han.  

Renten i bedriftsmarkedet har de senere årene ligget på 4–5 prosent. Nå øker rentenivået. Hvordan påvirker det bedriftene? 

– Mange bedrifter er naturlig nok litt avventende. Vi har vent oss til en situasjon der inflasjonen omtrent har vært ikke-eksisterende. Nå får vi en realprisoppgang vi ikke har sett maken til. I tillegg er verdiene på næringseiendom mer usikre, blant annet på grunn av en større dreining mot miljø og bærekraft. Vi ser at BREEAM-sertifisering og økt fokus på miljø og bærekraft blir viktigere, og det er av stor betydning at virksomhetene klarer å tilpasse seg morgendagens krav, sier Anfinsen. 

Ettertraktet indrefilet 

Er det andre spesifikke endringer i kjølvannet av pandemien?  

– Vi ser en betydelig økning i etterspørsel etter logistikkeiendommer og logistikkbedrifter, det vil si bedrifter som lever av å ha varer som de enkelt kan omsette via digitale kanaler.

Drm

Denne endringen har også fått noen pussige konsekvenser. Flere bilbutikker, for eksempel, som tradisjonelt har hatt store lokaler med plass til mange biler, har nå bare en liten håndfull biler i et lite lokale. Vi har endret vanene våre betydelig gjennom pandemien, og vi er villige til å kjøpe varer vi tidligere ikke ville drømt om å handle digitalt, påpeker Anfinsen. 

Med økt digitalisering er det stadig flere bedrifter som etterspør IT-kompetanse, som i dag er en viktig innen de fleste yrkene.  

– Når stadig flere bransjer er ute etter den samme kompetansen, gjelder det å få tak i, og beholde, kvalifisert arbeidskraft. Da er det ingen ulempe å være en del av Østlandets indrefilet, sier Anfinsen.