Til innholdet

Meny

Øvre Eiker

Bedrifters forventninger
14

Folketall 20 438

0,0 %

Arbeidsledighet 1,3 %

−0,1 % poeng

Kortbruk 256,6 mill

−0,1 %

Kvadratmeterpris Data mangler fra SSB

Gjenvunnet 53,6 %

1,3 % poeng

Folketall 20 438

0,0 %
 

Arbeidsledighet 1,3 %

−0,1 % poeng

Kortbruk 256,6 mill

−0,1 %

Kvadratmeterpris Data mangler fra SSB

Gjenvunnet 53,6 %

1,3 % poeng

Bevegelse i Øvre Eiker