Til innholdet

Meny

Porsgrunn1

Bedrifter i Skien mer optimistiske enn i Porsgrunn

I fjor var det næringslivet i Porsgrunn som var mest optimistiske, nå er det bedriftene i Skien som ser mest lyst på fremtiden.

Fra venstre, Jørund Buen, leder bærekraft, og Einar Rørvik fra SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Vi ser at Skien har en positivtetsscore på 15, som faktisk er den høyeste i hele regionen, mens i Porsgrunn er det en negativ score på 3. Så selv om avstanden er kort mellom de to byene, er det stort sprik i fremtidstroen, sier Einar Andre Rørvik, leder for bedriftsmarkedet i Grenland, SpareBank 1 Sørøst-Norge.

 

 

Dette er et markant skifte fra samme tid i fjor. Da hadde Porsgrunn en positiv score på 5, mens Skien hadde en negativ score på 8. Dette kommer frem i en undersøkelse som Kantar har gjennomført for SpareBank 1 Sørøst-Norge. 

Du kan finne ut mer fakta om kommunene og deres innbyggere og bedrifter på nettsidene til Skien og Porsgrunn her på Konjunktur Sørøst, eller laste ned de fullstendige rapportene under.

Rapport Skien, Rapport Porsgrunn

 

Positive forventinger innen varehandel

Den bransjen som skiller seg ut som mest optimistisk, er varehandel.

– Til tross for renteøkninger, prisstigning og mye negativt fokus, ser det ut til at handelsstanden fortsatt ser for seg en viss vekst innenfor sin bransje. Det er jo et godt tegn for jobbsikkerheten til alle som jobber innenfor denne sektoren i Grenland, sier Rørvik.

 

Svært få tenker å nedbemanne 

– Totalt er det 66 % av bedriftene i regionen som ser for seg at lønnsomheten i bedriften blir den samme, eller at den vil stige fremover. Samtidig er det svært få som planlegger å nedbemanne.

90 % av bedriftene ser for seg at de kommer til å ha samme arbeidsstokk til neste år, eller at de må utvide staben. Det er kun 10 % som ser for seg at de blir nødt til å kutte. Her er det nok mange bedrifter innen bygg og anlegg som ser for seg kutt, forteller Rørvik.   

 

Bygg og anlegg mest pessimistiske

For det er innen bygg og anlegg den største pessimismen råder, med en negativ score på hele 23. Dette er en markant forverring fra i fjor.

Det skyldes blant annet at det så langt i år har vært en stor nedgang i både igangsetting av nye boliger og salg av nybygde boliger.

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igangsettingen av nye boliger er ned 27 % i forhold til samme tid som i fjor. Dette er det laveste tallet foreningen har målt siden de satte i gang med målingene i 1999.

Bransjeforventninger for hele Sørøst-Norge

 

– Det er ikke rart dette virker inn på bransjens syn på den nærmeste fremtiden. Når vi også ser en stor nedgang i bygging av fritidsboliger, slår dette også godt inn hos oss her i Telemark hvor det de siste årene har blitt oppført mange fritidseiendommer, forteller Rørvik.

 

Mye positivt som skjer

Som leder for bedriftsmarkedet i banken kjenner Rørvik næringslivet i regionen godt. Jevnlig møter han mange mennesker med gode initiativer som lykkes med virksomhetene sine. Han er derfor også optimistisk på vegne av næringslivet i Grenland. Samtidig tror han Porsgrunn også vil klare seg bra fremover på grunn av flere solide bedrifter.

– Til tross for tøffere tider for enkelte bransjer, er det god driv i store deler av næringslivet i Porsgrunn. Det skjer mye spennende her, og det tas mange spennende initiativer. Så jeg har god tro på det lokale næringslivet i hele Grenland, sier Einar Andre Rørvik.