Til innholdet

Meny

Pexels Marcin Jozwiak 2800121

Bedrifters forventninger mai 2023

Dette er et sammendrag av forventningsundersøkelsen 2023. Overordnet har undersøkelsen har målt tempen på bedrifters økonomi og landets økonomiske situasjon, og sammenligner 2022 med 2023. Undersøkelsen er gjennomført i 17 kommuner i Nedre Buskerud, Vestfold og Telemark. Intervjuene ble gjennomført fra 29 mars til 17 april, med ca. 800 intervju (100 per sted). Det er beregnet en feilmargin på +/- 2,4 (total), 3,9 (fylke), og noe større for kommunene.

Nedgang i bedrifters forventninger

Når det gjelder bedrifters forventninger til det kommende året i Sørøst-Norge, viser undersøkelsen en betydelig nedgang sammenlignet med tidligere år. Spesielt når det gjelder omsetning, lønnsomhet og etterspørsel har bedriftene rapportert om betydelige fall i forventningene.

Bedrifters forventninger har falt kraftig på ett år.

 

Tross denne nedgangen er det likevel en svak optimisme for det neste året. Bedriftene viser forsiktig positivitet til fremtiden, selv om forventningene er dempet. Det er imidlertid få som tror at det vil bli opprettet flere årsverk i tiden som kommer, og dette indikerer en viss usikkerhet når det gjelder ansettelsesvekst.

 

Når det gjelder lønnsomhet, har en betydelig andel av respondentene rapportert at de forventer lavere lønnsomhet det kommende året. Dette peker på økonomiske bekymringer og en nedgang i forventet lønnsomhet blant bedriftene.

Forventningene for hver delindikator har stupt. Lønnsomhet og investeringer ligger nå under streken, med negative forventninger for de to delindikatorene.

Undersøkelsen viser også at det er en lavere vilje til å investere blant bedriftene i Sørøst-Norge. Dette kan skyldes økonomisk usikkerhet og forsiktighet med hensyn til å foreta store investeringer i den nåværende situasjonen.

 

Det er derimot en lysere tone når det gjelder forventninger om økt omsetning. Dette tyder på at bedriftene ser muligheter for å øke sin inntjening til tross for andre utfordringer de kan møte.

 

Bransjeforventinger

Når man ser på forventningene fordelt etter bedriftsstørrelse, viser undersøkelsen at de største bedriftene i Sørøst-Norge har de høyeste forventningene.

 

Reiseliv og privat tjenesteyting har fortsatt gode forventninger, mens det er en svak optimisme i varehandelen. Industrien, eiendomssektoren og bygg- og anleggsbransjen har derimot lavere forventninger.

Det er fortsatt gode forventninger hos reiseliv og privat tjenesteyting, mens de andre bransjene nå har negative forventninger for tiden framover.

Årsakene til dette kan være økte kostnader knyttet til råvarer, strøm, drivstoff og renter. Det kan også være begrensninger i boligbygging og næringseiendom, samt usikkerhet i markedet og utfordringer med leveranser. Kompetansemangel kan også spille en rolle i de reduserte forventningene.

 

Lokale forskjeller blant bedriftene

Det har skjedd betydelige endringer i rangeringen av byene i Sørøst-Norge det siste året. Porsgrunn har mistet sin tidligere førsteplass og har nå falt ned til femteplass. Skien har gått fra en middelposisjon til nest siste plass, og opplever den største nedgangen blant byene i regionen. Modum, Skien og Kongsberg har også opplevd en nedgang.

Det har skjedd en omjustering blant kommunene på lista. Skien ser den største endringen sammenlignet med resultater fra 2022.

I motsatt retning har Notodden og Larvik klatret opp på pallen og har oppnådd bedre rangering enn i 2022. Disse byene har vist en positiv utvikling og har klart å forbedre sin posisjon i sammenligning med andre byer i Sørøst-Norge.

 

Disse endringene kan være resultatet av forskjellige faktorer som påvirker økonomisk vekst, investeringer, befolkningsutvikling og andre regionale forhold.

 

Last ned forventningsundersøkelsen her