Til innholdet

Meny

Adobestock 246212029

Dempet optimisme hos næringslivet i Drammen

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i vår region, der vi har spurt nesten 1000 bedrifter og 2000 husstander i hele Sørøst-Norge hva de tror om den økonomiske utviklingen. Her kommer det frem at bedriftene i Drammen og Lier er litt mindre optimistiske med tanke på fremtiden, sammenlignet med nabokommunene.

Last ned hele rapporten for Drammen ved å trykke her

– Vi ser at Drammen og Lier har en positivtetsscore på +1. Til sammenligning har Kongsberg en score på +7 og Øvre Eiker på +3. Så selv om avstandene er korte, er det altså litt sprik i fremtidstroen over kommunegrensene, sier lokalbanksjef Vidar Løbak hos SpareBank 1 Sørøst-Norge Drammen.

 

Spurt både privatpersoner og bedrifter

I undersøkelsen som Kantar har gjennomført for SpareBank 1 Sørøst-Norge, er både bedrifter og privatpersoner blitt bedt om å svare på en rekke ulike spørsmål tilknyttet økonomi.

Blant annet er folk blitt spurt om hvordan økonomien deres er nå sammenlignet med for et år siden, hvordan de ser for seg utviklingen av sin økonomi og hvordan de ser for seg den økonomiske situasjonen i Norge fremover.

Disse forventningene er så blitt summert opp. Jo mer pessimistiske folk er, jo større blir minus score.  

Vidar Løbak

– Her ser vi et klart skille ved at bedriftene i Drammen er mer optimistiske enn hva folk i kommunen generelt er. For folk flest har ganske lave forventninger til økonomien, med en negativ score på -21, forteller Løbak.

Enkelte næringer skiller seg ut

Selv om næringslivet i Drammen generelt sett er ganske nøytrale i forhold til forventninger, er det noen bransjer som ser mer lyst på fremtidsutsiktene enn andre.


– Det er særlig innen industri, privat tjenesteyting, varehandel og eiendom vi finner størst tro på fremtiden. Innen bygg og anlegg, reiseliv og primærnæringen er det bedring, men fortsatt mer pessimisme enn optimisme å spore. Totalbildet for Drammen viser imidlertid en svak optimisme i næringslivet, forklarer Løbak.

 

Bedre tider i sikte?

Det siste året har det vært en stor økning i levekostnadene for de aller fleste. Spesielt har de økende rentene spist mye av husholdningsbudsjettet til mange boligeiere. Det viser seg blant annet ved at 25 % av innbyggerne i Drammen opplever å ha det trangt økonomisk.

 

– Dette er høye tall, og noe som hver fjerde drammenser kjenner på til daglig. Nå er det imidlertid kommet sterke signaler fra sentralbanksjefen om at rentetoppen er nådd og at neste rentejustering vil være et rentekutt. Samtidig er det spådd at årets lønnsoppgjør igjen vil gi de fleste reallønnsvekst. Det vil forhåpentligvis bidra til at det blir litt lettere å få husholdningsbudsjettet til familien å gå opp, sier Løbak.

 

Mye positivt som skjer

Som lokalbanksjef kjenner Løbak næringslivet i Drammen godt. Jevnlig møter han mange mennesker med gode initiativer som lykkes med virksomhetene sine.

Banksjefen er derfor også optimistisk på vegne av næringslivet i Drammen.

– Til tross for tøffe tider for enkelte bransjer, er det et godt driv i store deler av næringslivet i Drammen. Det skjer mye spennende her, og det kommer jo også frem i undersøkelsen ved at næringslivet sett under ett ser med optimisme på fremtiden, sier Løbak.

Ypsilon Broen Drammen