Til innholdet

Meny

Solceller

Drammenserne har de laveste utslippene i Sørøst-Norge

Konjunktur Sørøst har lansert nye grafer på miljødata for Sørøst-Norges kommuner. Du kan nå sammenligne utslipp i din kommune med resten av regionen, og se hvor de største utslippene er.

Når 2030 nærmer seg blir det et stadig større fokus på hva vi kan gjøre for å nå de globale og lokale klimamålene. Flere tiltak blir gjennomført lokalt og nasjonalt, som energieffektivisering av boliger, fokus på lokal mat, kollektivtransport på biogass, og utslippskutt i det offentlige.  

Men hvor langt unna er kommunene å nå klimamålene? Konjunktur Sørøst har nå lansert flere ulike oversikter som lar deg følge tall for utslipp i din kommune.  

Måleenheten brukt i grafene er CO2e, CO2-ekvivalenter. Dette inkluderer alle utslipp av ulike klimagasser for alt forbruk på valgt sted. Utslippene regnes om til utslipp av karbondioksid (tonn CO2-ekvivalenter per år) så vi kan sammenligne dem. Avtrykket er ikke basert på produksjonsutslipp, men på utslipp per krone i forbruk (CO2-intensitet) av f.eks. bananer eller kontorstoler. Derfor er indirekte utslipp fra varer importert fra andre land inkludert. 

 

By og bygd har ulike utslipp  

Ved å se på utslipp i ulike kategorier kan vi få et bedre bilde av situasjonen i de ulike kommunene, mer enn bare totale utslipp. For her varierer tallene stort: Byen med høyest utslipp er Drammen (1 238 100 tonn), mens det laveste utslippet finner vi i Nome (89 431 tonn). 

Grafen under er et eksempel hentet fra siden til Drammen kommune. Her kan vi se hvordan de totale utslippene til privatpersoner fordeler seg over fem kategorier: mat, transport (bil og kollektivtransport), varer og tjenester (varehandel, restauranter, frisør, osv.), energi (oppvarming av bolig) og offentlig (skole, helsetjenester, NAV og andre offentlige tjenester). 

Grafene på Konjunktur Sørøst er også interaktive – på kommunesidene kan du klikke på grafene og se den nøyaktige fordelingen i tonn CO2e. 

 

I Drammen kommune fordeler utslippene seg slik: 

 

 

Med den nye oversikten på Konjunktur Sørøst kan du nå lett se hvordan tallene fra Drammen skiller seg fra resten av kommunene i Sørøst-Norge. Under er den samme oversikten over utslippstall, for Nome kommune. 

 

I Nome kommune fordeler utslippene seg slik: 

 

Kakediagram over utslippene i Nome kommune

 

Du kan selv sammenligne tallene fra Drammen og Nome med din egen kommune, men vi har funnet noen variasjoner: 

  • Bor du i en større bykommune er det sannsynlig at det offentlige, samt varer og tjenester, utgjør en større andel av utslippene. 
  • Bor du i en bygdekommune er oftere andelen for energi og transport høyere. 

Utslippene i befolkningen varierer med flere tonn 

Den store forskjellen i totale utslipp mellom Drammen og Nome er helt naturlig, derfor har Konjunktur Sørøst også lansert grafer som viser utslipp fordelt på antall innbyggere.  

Utslippet til snitt-husholdningen på et sted simuleres ved å kombinere CO2-intensitet, basert på nasjonale utslippsdata og livsløpsanalyse, med data fra Statistisk Sentralbyrå om snittforbruk i ulike kategorier. 

Da ser rekkefølgen litt annerledes ut: 

Gjennomsnittlig utslipp for privatpersoner i Norge er 12,73 tonn. I Sørøst-Norge er den nesten identisk, 12,72 tonn.  

 

Nome med lavest utslipp og Drammen med høyeste utslipp har plutselig byttet plass på listen. Fordelt på antall innbyggere er det Drammen som slipper ut minst mens Nome slipper ut mest. 

 

Energi er den største utslippssynderen  

Det er flere forklaringer på hvorfor husholdningene i bygdekommunene har høyere gjennomsnittlige utslipp enn i byene. Under er et skjermbilde fra en graf på Konjunktur Sørøst som lar deg sammenligne utslipp i kommunene. Her ser vi at det er små forskjeller mellom beboere i Drammen og Nome med unntak av én kategori: Energiforbruk. 

Prøv å sammenligne utslipp i din kommune ved å trykke her. 

Eksempel på grafer for utslipp på Konjunktur Sørøst

 

Henter vi ut tallene grafen gir oss fra alle kommunene er rangeringen i kategorien «Energi» den som ligner mest på rangeringen for totalen:

Tabell over utslipp i Sørøst-Norge, fordelt på kommune og kategori

 

Men det finnes noen som avviker fra trenden: 

  • Innbyggere i Lier har i gjennomsnitt lavere energi-utslipp, men beveger seg opp listen på grunn av større utslipp knyttet til varer og tjenester.  
  • I Skien har en gjennomsnittlig innbygger høyere energi-utslipp, men lavere utslipp knyttet til både transport og varer og tjenester. 
  • Nome er eneste kommune som har et høyere gjennomsnittlig transportutslipp enn landsgjennomsnittet.  
  • Færder har nest lavest utslipp knyttet til transport, men regionens høyeste utslipp knyttet til varer og tjenester.  

 

Energi-kategorien forklarer hvorfor by-kommunene ligger «best an» i utslippsstatistikken. En gjennomsnittlig enebolig er 168 kvadratmeter, mens en leilighet er 70 kvadratmeter og krever mindre energi å varme opp.

Når andelen eneboliger i Drammen utgjør ca. 38 %, mens de i Nome utgjør ca. 80 %, ifølge SSB, er nok dette en av forklaringene på forskjellene i utslipp. 

Som vi kan se på Konjunktur Sørøst bygges det også generelt flere nye boliger i by-kommunene. Disse er mer energieffektive, og har dermed lavere utslipp.  

 

En lang vei å gå mot bærekraftsmålene 

For å nå de globale målene for utslippsreduksjon må utslippene reduseres til 3 tonn per person. Dette betyr en nedgang på 9,73 tonn for innbyggere i Norge generelt.  

Et viktig steg er å redusere utslipp der det er størst potensiale for kutt. I Norge er dette energiforbruk.

Et effektivt tiltak kan være å redusere forbruket knyttet til oppvarming av egen bolig, gjennom energieffektiviserende tiltak som skifte av vinduer, etterisolering og fornybare energikilder. Da kan husholdningene spare både energi, utslipp og penger.