Til innholdet

Meny

Er elbil lønnsomt med dagens strømpris?

Mange velger elbil fordi det gir lavere driftskostnader. Går regnestykket fremdeles i pluss, dagens høye strømpris tatt i betraktning?

Elbil vs fossilbil

– Selv om høyere strømpris gjør at det koster mer å lade elbilen, er den langt rimeligere i drift enn en fossilbil. Det fastslår Jørund Buen, bærekraftsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge.  Buen, som selv kjører en Nissan Leaf, har sett på kostnaden for sin egen elbillading sammenliknet med en dieselbil.

– Med en kjørelengde på 12 000 km, som er gjennomsnitt for norske bilister, også for meg, kostet det totalt i 2020, inkludert nettleie og avgifter, 1740 kroner å hjemmelade. I 2021 steg denne kostnaden til 3916 kroner, som er godt over det dobbelte, men selv med høyere strømpris kom jeg vesentlig bedre ut sammenliknet med en dieselbil, sier Buen.

Adobestock 54300764

 

Med kombinasjon av hjemmelading og hurtiglading, forutsatt at 20 prosent av den årlige ladingen er på hurtiglader med en pris på 4,5 kroner per kilowattime (kWh), resten hjemmelading, vil prisen for å lade Buens Nissan Leaf beløpe seg til 4182 kroner i 2020, 6377 i 2021.

Tilsvarende månedskostnad for en dieselbil, forutsatt en literpris på 16,72 kroner og et forbruk på 0,6 liter per mil, vil beløpe seg til drøyt 1100 kroner (13 200 kr i året). Da er ikke øvrige kostnader tatt med i regnestykket. (kilde: elbil.no)

– Det er også verdt å merke seg at aktørene i hurtigladermarkedet har ulike priser basert på ulike markedsstrategier, noe som kan gi relativt store prisforskjeller for hurtiglading. Regnestykket for elbil går likevel i pluss ettersom fossilbiler totalt sett har høyere driftskostnader enn elbil, påpeker Buen. 

Regn ut eget forbruk

tu.no kan du regne ut prisforskjellen mellom elbil og bil med forbrenningsmotor basert på egne verdier/eget forbruk. Og her kan du regne ut den månedlige kostnaden for å lade elbilen din hjemme.

 

Jevn økning

Salget av elbiler har økt jevnt de siste årene, med 2021 som et foreløpig toppår for nyregistrerte elbiler. I Vestfold økte salget med 63,7 prosent totalt for 2021, i Buskerud og Telemark var økningen på henholdsvis 57,2 og 57,7 prosent. Ser vi på 2021 under ett, er andelen nyregisterte elbiler rundt 60 prosent av det totale nybilsalget, med en økning til rundt 75 prosent mot slutten av året.

I januar 2022 ble det satt nok en salgsrekord for nybilsalget av elbil i Norge med 83,7 prosent. Forrige månedsrekord var på 77 prosent i september 2021 viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Den allerede eksisterende fossile bilparken ruller og går fremdeles, noe den vil gjøre i mange år, også etter EUs varslede utfasingen av nye fossildrevne biler fra 2035. Det er signaler om å stoppe nysalget av fossilbiler i Norge allerede fra 2025, men dette er foreløpig ikke lovfestet

Jørund

– Selv om veksten i elbilmarkedet er betydelig, er andelen elbiler som ruller på veiene totalt sett ganske lav, påpeker Buen.