Til innholdet

Meny

Skien Sett Fra Klosterøya

Flere i Skien opplever å ha det trangt økonomisk

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i vår region, der vi har spurt nesten 1000 bedrifter og 2000 husstander i hele Sørøst-Norge hva de tror om den økonomiske utviklingen. I undersøkelsen om folks forventninger til privatøkonomien sin, kommer det frem at folk i Skien er mye mer bekymret for økonomien sin enn folk i Porsgrunn.

Marianne Olsson Flogstad

– Vi ser at folk i Skien er pessimistiske med tanke på hvordan de ser på sin egen økonom fremover, mens i Porsgrunn er folk svakt optimistiske med tanke på husstandens økonomi. Det er litt overraskende at det er såpass store forskjeller, tatt i betraktning den korte avstanden mellom kommunene, sier banksjef personmarkedet Grenland i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Marianne Olsson Flogstad.

Last ned hele rapporten for Skien ved å trykke her

Last ned hele rapporten for Porsgrunn ved å trykke her

 

Lave forventninger

I undersøkelsen som Kantar har gjennomført for SpareBank 1 Sørøst-Norge, er folk blitt bedt om å svare på en rekke spørsmål tilknyttet økonomi.

Blant annet hvordan økonomien deres er nå sammenlignet med for et år siden, hvordan de ser for seg utviklingen av sin økonomi og hvordan de ser for seg den økonomiske situasjonen i Norge fremover.

Disse forventningene er så blitt summert. Jo mer pessimistiske folk er, jo større blir minus score.  

– Her kommer det frem at Skien har en meget lav forventningsscore på -32, mens i Porsgrunn er den samme scoren -20. Når vi imidlertid ser bare på scoren for tro på egen økonomi fremover, er folk i Porsgrunn lett optimistiske med en score på +7, mens i Skien er den samme indikatoren på -7, forteller Olsson Flogstad.

 

Tøffe tider, men bedring i sikte

Det siste året har det vært en stor økning i levekostnadene for de aller fleste. Spesielt har de økende rentene spist mye av husholdningsbudsjettet for mange boligeiere.

Det viser seg blant annet ved at 28% i Porsgrunn opplever å ha det trangt økonomisk. For Skiens del er det hele 41% som opplever det samme.

 


– Dette er høye tall, og noe som svært mange i Grenland kjenner på i sin hverdag. Nå er det imidlertid kommet sterke signaler fra sentralbanksjefen om at rentetoppen er nådd og at neste rentejustering vil være et rentekutt.

Samtidig er det spådd at årets lønnsoppgjør igjen vil gi de fleste reallønnsvekst. Det vil forhåpentligvis bidra til at det blir litt lettere å få husholdningsbudsjettet til familien å gå opp, sier Olsson Flogstad.

Næringslivet er mer optimistiske

Når det gjelder næringslivet i Grenland er det mer samkjørt. Her er det også en større tro på fremtiden. Bedriftene i Porsgrunn har gått fra å være svakt negative med -2 i score i fjerde kvartal i fjor, til nå å se litt lysere på fremtiden med en score på +7.

I Skien har næringslivet gått fra å ha en positivitetscore på +15 til nå å ligge likt med Porsgrunn på +7.

 


– Det er innen industri, privat tjenesteyting, varehandel og eiendom vi finner størst optimisme. Innen bygg og anlegg, reiseliv og primærnæringen er det bedring, men fortsatt mer pessimisme enn optimisme å spore. Totalbildet for Grenland viser imidlertid en gryende optimisme innen næringslivet, forklarer Olsson Flogstad.

Behov for arbeidskraft og tro på vekst

Optimismen i næringslivet viser seg også i form av at det nå er flere som planlegger å ansette flere medarbeidere fremover. Bedriftene i Grenland har også god tro på både økt omsetning, etterspørsel og lønnsomhet.

Det eneste som skiller seg klart negativt ut er investeringsplanene, her er det få bedrifter som tenker at de skal gjøre store investeringer det neste året.

 

– Kollegaene mine og jeg er mye i kontakt med næringslivet, og da får vi høre av flere at de nå har planer om å ansette folk og rigge seg for vekst. Selv om investeringsviljen fortsatt er lav, viser totalbildet tegn på at ting går i riktig retning for bedriftene i Grenland, sier Olsson Flogstad.

Landmannstorget Drone. Foto Skien Kommune