Til innholdet

Meny

Nedreeiker3

Folks forventninger – Drammen er blant Sørøst-Norges mest positive

Det siste året har det vært rapportert mange bekymringer blant folk i Sørøst-Norge. Men drammenserne ser mer positivt på det kommende året enn folk flest, kun slått av Porsgrunn. Derimot er også folk i Drammen mer bekymret over økonomien det kommende året.

Denne artikkelen viser resultater fra Konjunktur Sørøst sin forventningsundersøkelse blant innbyggere i Vestfold og Telemark og Nedre Buskerud, gjennomført i august. Er du interessert i å lese hva de generelle trendene i regionen er? Trykk for å lese mer om økonomi, bolig, arbeid, og investeringer

 

Innbyggere i Drammen er mindre negative enn resten av regionen

Konjunktur Sørøsts forventningsundersøkelse, gjennomført i samarbeid med Kantar, målte lave forventninger blant privatpersoner i hele regionen. Resultatene viser at folk flest har lav tro på vekst for både egen økonomi og landets økonomi, og ikke tenker at dette er en god tid for å gjøre investeringer.

Undersøkelsen viser store regionale forskjeller, hvor Holmestrand er mest negative med en skåre på -58. På den andre siden av skalaen dukker Drammen opp med en skåre på -38, godt over gjennomsnittet i regionen på -46.

Tidligere har vi skrevet om de store forskjellene mellom Porsgrunn og Skien. Også Drammen skiller seg stort fra sine nabokommuner, og skårer betraktelig bedre enn både Øvre Eiker, Lier og Holmestrand.

Forventningsindikatoren beregnes med summen av antall negative/positive svar. En negativ skåre betyr at et flertall svarer negativt.

Slik svarer innbyggere når de blir spurt om forventninger til det kommende året:

Graf som viser forventningsskåre for regionens kommuner
Drammen kommune skårer nest høyest, kun slått av Porsgrunn.

 

I Drammen er det mindre bekymringer for egen økonomi

Deles forventningsindikatoren opp i de tre underkategoriene kommer det fram hvorfor innbyggere i Drammen er mindre bekymret. De er enige med resten av regionen om hvordan det går med landets økonomi, men ser annerledes på egen økonomi.

Når drammenserne blir spurt hvordan det går med egen økonomi svarer de 10 poeng mer positivt enn resten av regionen. De har også en større tro på privat økonomi vil forbedre seg til neste år. I Drammen har også innbyggerne større tro på investeringer framover.

Graf som viser hva folk er bekymret for
Det er landets nåværende økonomi som bekymrer mest, men flere tror på forbedring til neste år

I Drammen er flere positive til egen økonomi og framtidige investeringer enn ellers i Sørøst-Norge

Lier Mot Drm2

Færre økonomiske bekymringer fører til flere investeringer

Drammen er en av de få kommunene i regionen hvor flesteparten av innbyggerne spurt planlegger å investere det kommende året. Innbyggerne her er altså ikke kun mer positive til investeringer, flere har også konkrete planer.

Flere investeringer kan ha en sammenheng med at folk i Drammen er mindre bekymret for økonomien sin. Investeringene kan også være mer nødvendige; flere i Drammen enn i resten av regionen sier de regner med å flytte i nærmeste fremtid.

Dette tenker innbyggerne om investeringer framover:

Graf som viser planer om investeringer i Drammen
Et lite flertall i Drammen planlegger innvesteringer, hvor oppgradering av egen bolig er det mest populære alternativet

Strømprisene bekymrer mest

Det er de faste utgiftene som bekymrer de fleste mest, også i Drammen. Men bekymringene her er betraktelig lavere enn i resten av regionen.

Slik er bekymringene i Sørøst-Norge, gjennomsnittet av alle svarene fra regionens kommuner:

Graf som viser bekymringer i Sørøst-Norge
Undersøkelsen viser at de daglige kostnadene bekymrer folk flest i hele regionen.

Slik har drammensere svart om samme tema:

Graf som viser bekymringer i Drammen
Drammenserne er mer positive i alle kategoriene, men spesielt drivstoffkostnader og renter er de mindre bekymret for enn folk ellers i Sørøst-Norge

Drammen leverer gode kommunale tilbud

Også når innbyggerne blir spurt om kommunens tilbud kommer økt interesse for investering og flytting fram. Kommunen skårer over gjennomsnittet på alle tilbud – med god margin.

Graf som viser grad av positivitet til kommunale tilbud i Drammen
Innbyggerne i Drammen er spesielt fornøyde når det gjelder kollektivtransport. Kanskje det er derfor det er mindre bekymringer rundt drivstoffkostnader?

Drammensere er over gjennomsnittet positive, også til kommunale tilbud. Det kan hende alle de ulike temaene bygger på hverandre, og gjør Drammen til Sørøst-Norges nest mest positive by

Drm

 

  • Trykk her, for å laste ned den fullstendige rapporten fra Drammen, som også inkluderer innbyggernes tanker om bolig, arbeid og andre tema.