Til innholdet

Meny

Nedreeiker3

Størst optimisme hos næringslivet i Drammen

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i distriktet. Her kommer det frem at bedriftene i Drammen er de mest optimistiske med tanke på fremtiden, sammenlignet med nabokommunene.

Denne artikkelen er basert på statistikk fra Forventningsundersøkelsen i Sørøst-Norge våren 2023. For en oversikt over resultatene fra Drammen kan du laste ned rapporten her: Forventningsundersøkelsen Drammen 2023 

 

– Vi ser at Drammen har en positivtetsscore på +12 som er de mest positive i hele regionen. Til sammenligning har Kongsberg en negativ score på -3 og Modum -13. Så selv om avstandene er korte, er det stort sprik i fremtidstroen over kommunegrensene, sier lokalbanksjef Vidar Løbak hos SpareBank 1 Sørøst-Norge i Drammen.

Graf over bedrifters forventninger i regionen
Grafen viser bedrifters forventninger i ulike kommuner i Sørøst-Norge. Bedriftene i Drammen ligger øverst, og er dermed mest positivt innstilt til året som kommer.

 

Store bedrifter mest positive

Graf over bedriftsstørrelse Drammen
Det er også forskjeller ut fra hvor store bedriftene er. De som har høyest forventninger til fremtiden i Sørøst-Norge er store bedrifter med flere enn 50 ansatte.

 

Vidar Løbak

– Vi har jo mange solide bedrifter på den størrelsen her i Drammen, så det bidrar nok til at vi er mer positive her hos oss enn for eksempel i Modum, hvor tettheten av store bedrifter er mindre, forteller Løbak.

Reiseliv skiller seg ut

Den mest positive bransjen i undersøkelsen er reiselivsnæringen. Selv om optimismen er litt lavere sammenlignet med i fjor, forventer bransjen også i år et godt år.

– Nå i sommersesongen viser undersøkelser at nærmere 60 % av oss skal feriere hele eller deler av ferien i Norge. Samtidig er kronekursen såpas lav at utenlandske turister nok kommer til å legge igjen mer penger i år enn tidligere. Det bidrar nok til å fortsatt god optimisme i turistbransjen, forklarer Løbak  

 

Bygg og anlegg mest pessimistiske

Det er innen bygg og anlegg som den største pessimismen råder med en negativ score på -7. Det skyldes blant annet at det så langt i år har vært en stor nedgang i både igangsetting av nye boliger og salg av nybygde boliger. Tall fra boligprodusentenes Forening viser at igangsetningen av nye boliger er ned 41 % i forhold til samme tid i fjor.

– Dette rammer også oss her i Drammen, så det er ikke rart dette virker inn på bransjens syn på den nærmeste fremtiden, forteller Løbak.

 

Mye positivt som skjer

Som lokalbanksjef kjenner Løbak næringslivet i Drammen godt. Jevnlig møter han mange mennesker med gode initiativer som lykkes med virksomhetene sine. Banksjefen er derfor også optimistisk på vegne av næringslivet i Drammen.

Adobestock 246212029

– Til tross for tøffere tider for enkelte bransjer, er det et godt driv i store deler av næringslivet i Drammen. Det skjer mye spennende her, og det kommer jo også frem i undersøkelsen ved at vi ser på fremtiden med optimiske, sier Løbak.