Til innholdet

Meny

Adobestock 3680967

Skiensfolk mest bekymret for økonomien

I en ny undersøkelse om folks forventninger til privatøkonomien sin, kommer det frem at folk i Skien er mye mer bekymret enn i nabobyen Porsgrunn.

Denne artikkelen er basert på forventningsundersøkelsen mai 2023. Du kan laste ned de fullstendige rapportene for Skien og Porsgrunn ved å trykke på lenkene under:

 

– Det er ikke uventet at en stor andel av befolkningen forventer en svekkelse av privatøkonomien sin fremover. Det merker vi i hele regionen. Men at folk i Skien er mye mer pessimistiske på egne vegne enn de som bor i nabobyen, er litt overraskende sier Linda Velta, regionbanksjef Telemark i SpareBank 1 Sørøst-Norge. 

Mer bekymret nå enn under pandemien

I undersøkelsen som Kantar har gjennomført for SpareBank 1 Sørøst-Norge, er folk blitt bedt om å svare på en rekke ulike spørsmål tilknyttet økonomi. Blant annet hvordan økonomien deres er nå sammenlignet med for et år siden, hvordan de ser for seg utviklingen av sin økonomi fremover og hvordan de ser for seg den økonomiske situasjonen i Norge fremover. Disse forventningene er så blitt summert opp. Jo mer pessimistiske folk er, jo større blir minustallet.  

– Det er her det kommer frem at Skien har en meget lav forventningsscore på -50, mens i Porsgrunn er den samme scoren -29, forteller Linda Velta.

Graf over forventninger i Sørøst-Norge
Resultatene fra Sørøst-Norge viser at folk i Skien er langt mer bekymret enn folk i Porsgrunn.

Næringslivet mer positive

Når det gjelder næringslivet i Grenland er skjevbildet det samme.  Mens bedriftene i Porsgrunn ser positivt på fremtiden med en score på +5, har næringslivet i Skien en negativ score på -8. Så også her er det store forskjeller. I begge kommunene er imidlertid reiselivsnæringen den mest positive. Selv om optimismen er litt lavere sammenlignet med i fjor, forventer bransjen også i år et godt år.

 

Lokalbanksjef Linda Velta
– Nå i sommersesongen viser undersøkelser at nærmere 60 % av alle nordmenn skal feriere hele eller deler av ferien i Norge. Samtidig er kronekursen såpass lav at utenlandske turister nok kommer til å legge igjen mer penger i år enn tidligere. Det gjør at turistnæringen i Grenland kan møte sommeren med god optimisme, sier Velta.

 

Markant nedgang i nybilsalget

I 2022 var det stor etterspørsel etter både båter og biler, den festen er over nå.

I undersøkelsen svarer kun 8 % at de planlegger å kjøpe ny el-bil i år, mens kun 1% går med planer om å kjøpe båt.

– Dette ser vi igjen i nybilregistreringen. I første kvartal i år er det registrert 10,5% færre biler enn på samme tid i fjor. Og prismessig er det også biler med lavere innkjøpspris enn tilfellet var i fjor, så her har det vært et markant skifte, sier banksjefen.

 

Flere planlegger å bytte bolig

Boligmarkedet har vært svært hett i regionen de siste årene. Nå tyder mye på at markedet har normalisert seg i forhold til tilbudet og etterspørselen av boliger som vi hadde før pandemien brøt løs. I undersøkelsen kommer det frem at litt flere planlegger å bytte bolig nå enn i fjor. I fjor planla 10 % dette, nå svarer 17 % at de går med flytteplaner.

To boligkjøpere og en megler
Illustrasjonsbilde

– Gjennom pandemien var rentenivået historisk lavt. Etter flere rentehevninger er rentene nå på et mer normalt nivå historisk, det virker det som markedet også har tatt høyde for, og at de fleste boligkjøpere har god kontroll på hvor mye de har råd til å betale når de er på boligjakt, forteller Linda Velta.

 

Tatt grep for å tilpasse oss

Høyere renter og prisstigningen ser ut til å begynne å ha innvirkning på handlemønsteret vårt. ifølge ferske tall fra SSB, falt husholdningenes konsum med 1,9 prosent i april. Og det er særlig varekonsumet vårt som går ned.


–Tallene indikerer at kombinasjonen av høyere prisvekst og høyere renter har gjort folk mer forsiktige. Samtidig viser undersøkelsen, at folk - i hvert fall i Porsgrunn, tross alt er mindre bekymret nå, enn de var da prisgaloppen og rentestigningen satte fart for fullt i fjor, forklarer Linda Velta.