Til innholdet

Meny

Nå ser vi litt lysere på vår egen økonomi i Tønsberg

I løpet av fjoråret ble vi stadig mer pessimistiske for privatøkonomien vår. Nå har dette snudd, i hvert fall i Tønsberg. Det kommer frem i en ny undersøkelse som SpareBank 1 Sørøst-Norge har fått gjennomført.

Denne artikkelen baserer seg på Konjunktur Sørøst sin forventningsundersøkelse. Ønsker du mer innsikt i resultatene fra Tønsberg og Færder kommune kan du laste ned den fullstendige rapporten her

Lokalbanksjef i Tønsberg og Færder Martin Mello

– Vi ser at Tønsberg har hevet seg fra en negativ score på -47 i fjor, til nå å ligge på –22. Det tyder på at mange har tilpasset seg det nye prisnivået, og ser betydelig lysere på økonomien sin nå, sier Martin Mello i SpareBank1 Sørøst-Norge.

Store lokale variasjoner

Mens vi i Tønsberg har fått litt bedre tro på fremtiden, er det lite optimisme å spore i Færder. Her er pessimismen på samme nivå som i fjor med -41. Det gjør øyboerne til de mest pessimistiske i hele region Sørøst, ifølge tallene i undersøkelsen.

– Det er interessant at det er så store forskjeller mellom de to kommunene. Vi har jo et veldig sammenvevd handelsmønster og næringsliv, så at pessimismen er såpass mye større i Færder var litt overraskende for oss i banken, forteller Mello.

Graf over
I Tønsberg og Færder er det ikke store forskjeller mellom bedriftene, men vi kan se en stor forskjell mellom folkets forventninger

Næringslivet mer positive

Når det gjelder næringslivet i Færder og Tønsberg er fremtidsutsiktene mer samstemt positive med en score på +6. Den mest positive bransjen i undersøkelsen, er reiselivsnæringen. Selv om optimismen er litt lavere sammenlignet med i fjor, forventer bransjen også i år et godt år ifølge leder i Tønsberg Næringsforening Håvard Løkke.


– Vi bor jo midt i ferieparadiset, og nå i sommersesongen viser undersøkelser at nærmere 60 % av alle nordmenn skal feriere hele eller deler av ferien i Norge. Samtidig er kronekursen såpass lav at utenlandske turister nok kommer til å legge igjen mer penger i år enn tidligere.  Det gjør at både handelsstanden og turistnæringen både i Tønsberg og Færder kan møte sommeren med god optimisme, sier leder i Tønsberg Næringsforening Håvard Løkke.

Markant nedgang i nybilsalget

I 2022 var det stor etterspørsel etter både båter og biler, den festen er over nå. I undersøkelsen svarer kun 8 % at de planlegger å kjøpe ny el-bil i år, mens kun 1% går med planer om å kjøpe båt.

– Dette ser vi igjen i nybilregistreringen. I første kvartal i år er det registrert 10,5% færre biler enn på samme tid i fjor. Og prismessig er det også biler med lavere innkjøpspris enn tilfellet var i fjor, så her har det vært et markant skifte, sier Mello.

Mann på båt
Ikke like mange planlegger store investeringer som bil og båt i år. (Illustrasjonsbilde)

Boligsalget holder seg stabilt

Boligmarkedet har vært svært hett i regionen de siste årene. Nå tyder mye på at markedet har normalisert seg i forhold til tilbudet og etterspørselen av boliger som vi hadde før pandemien brøt løs. I undersøkelsen kommer det frem at litt flere planlegger å bytte bolig nå enn i fjor. I fjor planla 10 % dette, nå svarer 17 % at de går med flytteplaner.

– Gjennom pandemien var rentenivået historisk lavt. Etter flere rentehevninger er rentene nå på et mer normalt nivå historisk, det virker det som markedet også har tatt høyde for, og at de fleste boligkjøpere har god kontroll på hvor mye de har råd til å betale når de er på boligjakt, forteller Mello.

Tatt grep for å tilpasse oss

Høyere renter og prisstigningen ser ut til å påvirke handlemønsteret vårt. ifølge ferske tall fra SSB, falt husholdningenes konsum med 1,9 prosent i april. Og det er særlig varekonsumet vårt som går ned.


–Tallene indikerer at kombinasjonen av høyere prisvekst og høyere renter har gjort folk mer forsiktige. Samtidig viser undersøkelsen, at vi i hvert fall i Tønsberg, tross alt er mindre bekymret nå, enn vi var da prisgaloppen og rentestigningen satte fart for fullt i fjor, forklarer Mello.

 

*undersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av SpareBank1 Sørøst-Norge