Til innholdet

Meny

Kongsberg2

Godt balansert boligmarked på Kongsberg

Boligprisstatistikken for første kvartal viser at boligmarkedet på Kongsberg har stabilisert seg etter en turbulent slutt på fjoråret. Nå ser vi igjen en positiv prisutvikling her hos oss.

– Så langt i 2024 har vi hatt prisstigning i boligmarkedet på Kongsberg, samt i Buskerud som helhet. Det viser hvor raskt boligmarkedet kan snu, til tross for mange dystre spådommer rundt årsskiftet, forteller Kjersti Slettemo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Kongsberg.

 

Kjersti Slettemo fra EiendomsMegler 1 Kongsberg.

Prisutviklingen som Slettemo refererer til, stammer fra Eiendom Norge sin boligprisstatistikk for første kvartal 2024. Den viser en prisutvikling på 5,9 % på boligprisene i hele Norge. For Buskerud sin del er stigningen på 3,1 %.  

Moderat stigning på Kongsberg


I Kongsberg har det vært en prisstigning på 3,0 % i første kvartal. Det er solgt rett i underkant av 100 boliger, og det har vært god aktivitet i boligmarkedet.

– Hittil i 2024 har vi hatt godt oppmøte på visninger og stor interesse for det som legges ut. Boligene som legges ut her på Kongsberg blir solgt ganske raskt, og flertallet av eiendommene selges over prisantydning, forklarer Slettemo.

 

Boligsalget går raskere hos oss


Omsetningstid i første kvartal i år i Buskerud er på 74 dager, mens på Kongsberg tar det i snitt 42 dager fra en bolig blir lagt ut til den blir solgt.  


– Det viser at Kongsberg er et populært sted hvor mange ønsker å bo. Derfor går boligsalget mye raskere hos oss enn for Buskerud som helhet, sier Slettemo

God befolkningsvekst


Kongsberg har lenge ligget over snittet i Norge i befolkningsvekst. Selv om det de siste årene har vært nettoutflytting fra kommunen til nabokommunene, bidrar stor innvandring til at byen opprettholder veksten. Det viser tall fra Konjunktur Sørøst.

 

Befolkningsveksten i Kongsberg, sammenlignet med resten av Sørøst-Norge.

 

–Det jevne tilsiget av nye innbyggere, bidrar nok også til å holde temperaturen oppe i boligmarkedet, sier Slettemo.

Økt optimisme blant boligkjøperne


Den bratte renteoppgangen i fjor bidro til mørkere skyer over boligmarkedet i løpet av fjoråret. Dette slo inn både på de dyreste boligene på markedet og for boliger i de mer moderate prissjiktene. Nå ser det imidlertid ut til at markedet har tilpasset seg mer til det nye rentenivået.


– At de fleste økonomer anser at vi er på rentetoppen nå, har vært en beroligende medisin for boligmarkedet. Det har gitt litt mer optimisme hos mange i forhold til egen økonomi. Samtidig er det litt lettere for folk å finne ut hvor langt de kan strekke seg økonomisk, når de planlegger ny bolig, konstaterer den erfarne megleren.