Til innholdet

Meny

Etactics Inc Gnsjzu4 3Xa Unsplash (2)

Hvordan redusere det rekordhøye sykefraværet?

Mange bedrifter sliter med høyt sykefravær, men hvilke bransjer er mest utsatt? Hvordan kan man forebygge og tilrettelegge for å snu trenden fra fravær til nærvær.

Statistikk fra NAV viser at i hele 2018 var det, i Vestfold og Telemark, 1,9 millioner tapte dagsverk, mens i 2022 var tallet 2,3 millioner. Dette blir svimlende summer når ett dagsverk, ifølge SINTEF, beløper seg til 3500 kroner.

– Dersom vi legger til grunn utviklingen disse årene blir det vanskelig å anta at sykefraværet vil synke i noen særlig grad. Likevel finnes det mange tiltak for arbeidsgivere som kan forebygge sykefravær i fremtiden, sier Marit Sagen Gogstad, avdelingsdirektør i Arbeid og Helse, NAV Vestfold og Telemark.

Marit Sagen Gogstad, avdelingsdirektør i Arbeid og Helse, NAV Vestfold og Telemark. Foto: Heidi Marie Gøperød

Høyere gjennomsnittsalder i regionen

– I Vestfold og Telemark har vi en gjennomsnittlig eldre arbeidsstokk enn på landsbasis, dermed blir helsen til fremtidens eldre i vårt fylke, en viktig faktor når det gjelder den totale utviklingen. Det er viktig at eldre føler seg verdsatt i arbeidslivet og holder seg friske. Det kan veie opp for den demografiske utviklingen, og føre til at sykefraværet ikke vil stige, sier Gogstad.

Døgndrift i helse- og velferdstjenesten

Sandefjordsbedriften Framlent har i flere år jobbet strukturert med å hjelpe omstillingen til en bærekraftig bemanningsløsning. Daglig leder, Hildegunn Andreassen ser på det som sitt samfunnsansvar å gjøre folk oppmerksom på, og implementere forskningsbaserte løsninger.

– Når det blir standard praksis med deltidsansatte, uten nok erfaring eller utdanning, vil dette slite/tære på øvrige ansatte, på systemene i seg selv og dermed pasientenes ivaretagelse. Vi jobber med å rigge om systemene, en oppgave som ikke løst over natten, sier Hildegunn Andreassen.

Hildegrunn Andreassen, leder av Framlent.

 

Derfor inviterer Framlent til konferansen “Tid for bærekraftige bemanningsløsninger” i Sandefjord 19.–20. September 2023. Der møtes alt fra engasjerte innbyggere, politikere til verneombud og ansatte i helse- og velferdstjenestene for å delta i diskusjonen om hvordan en mer bærekraftig bemanningsløsning skal utformes.

– Dette er ment som en felles arena for alle interessenter, hvor vi kan møtes årlig og dele kunnskap og erfaringer på tvers av tjenester og kommunegrenser, legger Andreassen til. 

Må tilpasses bransjene

I regionen er det bygg og anlegg, helse og omsorg og barnehager som har flest sykemeldte arbeidstagere. Dette kan skyldes, ifølge Gogstad, høye emosjonelle krav, støy, mange og tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger.  

– Det finnes mange tiltak for å forebygge sykefravær på arbeidsplasser, men det er viktig å tilpasse disse tiltakene etter bransje, fordi årsakene til fravær er ulike, sier Gogstad.

 

 

Tiltak for å redusere sykefravær:

 

Arbeidsmiljøportalen

Bli kjent med verktøykassen hvor du lærer om ulike begreper og blir henvist til andre tiltak som er relevante for din bransje og situasjon.

En bra dag på jobb

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utviklet «En bra dag på jobb» som er et forskningsbasert, gratis verktøy som er skreddersydd ulike bransjer for å bedre arbeidsmiljøet – både fysisk og psykisk.

– I NAV har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på dette verktøyet blant annet fordi alle parter på arbeidsplasser deltar på å utarbeide tiltak og handlingsplaner, sier Gogstad.

Fra kollega til leder

STAMI har også kommet med en ny undersøkelse som viser at konflikter med overordnede har betydning for sykefraværet.

 

– I små og mellomstore bedrifter, som er det mest vanlige i regionen, hender det ofte at kolleger blir til ledere – uten tilstrekkelig opplæring i det å være leder. Da kan «Basisprogram i ledelse» være en idé. Det passer for alle ledere, hvor man går igjennom flere moduler, hvor sykefravær ligger som en rød tråd gjennom hele kurset, forklarer Gogstad.

– Det gjør vedkommende tryggere i rollen og blir oppmerksom på hvordan man fører «den vanskelige samtalen» som forebygger sykefravær, legger hun til.

Kontakttelefon for bedrifter

For å komme i gang med forebyggende tiltak for bedret arbeidsmiljø er det mange veier å gå, men visste du at NAV har en kontakttelefon for bedrifter? Har du spørsmål, så har de svar. På kontakttelefonen sitter rådgivere med spisskompetanse som har oversikt over ulike verktøy og muligheter, både digitalt og gjennom NAV Arbeidslivssenter.