Til innholdet

Meny

Pexels Stefan Stefancik 919607

Inkludering øker trivsel for alle

Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å ikke være en del av samfunnet, uten aktiviteter i kalenderen eller en jobb å dra til. Dette gjelder spesielt for de som har både lyst og mulighet til å bidra, på tross av helsemessige utfordringer. Her kan du lese mer om hva din bedrift kan gjøre for å bidra til å snu trenden fra utenforskap til inkludering.

Vestfold og Telemark har den høyeste andelen av befolkningen utenfor arbeidsmarkedet, i tillegg til stigende arbeidsledighet blant de som deltar i arbeidsmarkedet. Heldigvis har regionen en rekke ordninger, foreninger og stiftelser som hjelper personer som av ulike grunner er uten arbeid.

 

Frihet til å kunne velge selv

Marianne Kreutz er regionsansvarlig for rekruttering og jobbskaping i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder i stiftelsen HELT MED. Stiftelsen fungerer som et bindeledd mellom arbeidslivet og personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker.

– Ett av målene til HELT MED er å gi personer i målgruppen muligheten til å velge hva de ønsker å jobbe med, slik at de føler at de har et valg på linje med andre. Man bør søke på en jobb fordi man ønsker å utføre arbeidsoppgavene, og ikke bare fordi man får et tilbud, mener Marianne.

Marianne Kreutz, regionsansvarlig for rekruttering og jobbskaping i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder i stiftelsen HELT MED. Foto: privat.

Lønnsomt for begge parter

– Mange av de som søker en jobb gjennom HELT MED jobber med har lett utviklingshemming og ønsker ikke være på varig tilrettelagt arbeid fordi de ønsker noe annet, forteller Marianne.

De som får jobb gjennom HELT MED har uføretrygd som sin inntektssikring, men når de blir ansatt, får de minimum 20 prosent av timelønnen betalt av arbeidsgiver i tillegg til trygden. Denne avtalen er forhandlet med sentrale arbeidstakerorganisasjoner. En HELT MED-ansatt koster da rundt 35 kroner timen i tillegg til sosiale utgifter.

– Arbeidsgivere som ansetter personer med utviklingshemming opplever ofte at arbeidsmiljøet blir bedret av å få inn variert arbeidskraft, avslutter Marianne.

 

Fra gaming til programmering

GET Academy en sosial entreprenør med mål om å finne de aller beste talentene for koding/programmering – helt uavhengig av bakgrunn og erfaring – og gi disse en turboutdanning som fører til jobb. Studentene lærer grunnleggende programmering og får også opplæring i «21st Century skills». I siste del av utdanningsløpet kan studentene søke om praksis i bedrift. Konsulentavdelingen GET Academy Solutions gir mulighet for dem som ikke får praksisplass i ordinær bedrift.

– De som ikke har fullført videregående skole i Norge, møter mange stengte dører. Tall fra SSB viser at ca 3 av 10 går ut av videregående skole med ufullstendig vitnemål. For opptak til GET Academy er det ingen formelle krav. Her fokuserer vi mer på innsats og villighet til å forbedre seg, enn hvor rask faglig progresjon man har. Hos oss blir 90 prosent rekruttert fra utenforskap – og hele 90 prosent får jobb etter fullført utdanningsløp. Skolen bidrar til å innovere norsk utdanning gjennom styrke- og ferdighetsbasert tilnærming i undervisningen, sier daglig leder Elin Herleg Christoffersen.

Elin Herleg Christoffersen, daglig leder i GET Academy. Foto: privat.

Stor etterspørsel etter IT-utviklere

Skolen, som holder til i Larvik, bidrar til å tette gapet mellom etterspørselen for IT-ansatte (mer enn 40 000 personer innen 2030), og de omlag 3 000 studentene som utdannes innenfor feltet årlig. I tillegg til å utdanne IT-utviklere bidrar de til bærekraftig og mangfoldig rekruttering, og sørger dermed for at flere unge kommer ut i arbeidslivet.

– For mange av studentene våre er vi livsendrende. Vi får tilbakemeldinger på at flere opplever sterk personlig vekst, at de blir sett som individer, og at de føler seg trygge. Mange har fått seg jobb, fått god lønn og har kommet seg inn på boligmarkedet, melder Christoffersen.

 

Tiltak din arbeidsplass kan gjøre for å bidra til inkludering

  • Bli en IA-bedrift

Det er mye næringslivet kan gjøre for å bidra til inkludering. Det å inngå en inkluderende arbeidslivs-avtale med myndighetene er én mulighet. Dette bidrar til forebygging av sykefravær og frafall samt tilrettelegging for inkludering. Les mer om IA-avtalen her.

  • Søk om støtte i Vestfold og Telemark

Om din arbeidsplass jobber aktivt med inkludering er det mulig å få støtte fra Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU) i Vestfold og Telemark Fylkeskommune. De har 1,5 millioner kroner til dette formålet, og søknadsfristen er 17. mars 2023. Les mer om TIRU her.