Til innholdet

Meny

Seriøs Prat

Jenter og damer – vi må snakke mer om økonomien vår!

I 2024 eksisterer fortsatt et økonomisk gap mellom kjønnene. Kanskje 8. mars er en mulighet for mange kvinner i alle aldere til å ta viktige valg om kontroll over egen sparing, lån og investeringer?

Ann Kristin Hjalland (1)

Dette er en kronikk skrevet av Ann-Kristin som jobber i SpareBank 1 Sørøst-Norge som lokalbanksjef i Kongsberg.

Det starter når vi er jenter

Økonomiske muligheter og valg vi gjør gjennom livet setter sine spor, og det starter ofte i ung alder. Utjevning av forskjeller kan ha mye å si for de neste generasjonene.

En god start er å snakke med barna våre om personlig økonomi, slik at både jenter og gutter fra en tidlig alder starter på lik linje når de går inn i voksenlivet.

Jo tidligere vi kommer i gang, dess større blir effekten. Flere av våre rådgivere er jevnlig på skoler for å snakke om privatøkonomi, og jeg føler at dette er både nyttig og givende.

Vi kan få en bedre økonomisk likestilling ved at flere jenter starter å spare fra ung alder for eksempel i boligsparing for unge (BSU) og blir mer nysgjerrige på kunnskap om fondssparing og andre muligheter.

 

Lønnsgapet møter oss i arbeidslivet

I voksen alder kan forskjellene mellom kvinner og menn bli tydeligere. Kvinner er nok oftere mer beskjedne i lønnsforhandlinger enn sine mannlige kolleger, og dermed blir lønnsforskjellene større.

Tall fra SSB viser at i 2022 tjente kvinner 87,6 prosent av hva menn gjorde. Forskjellene forklares gjerne med at kvinner oftere jobber ufrivillig deltid, i offentlig sektor, eller at vi ikke strekker oss etter lederstillinger.

Vi ser at kvinner tjener mindre enn menn også i Sparebank 1 Sørøst-Norge. Basert på dette har vi satt utjevning av lønnsforskjeller på agendaen fra 2023.

Jeg tenker at økonomisk likestilling blant annet handler om å gi kvinnene like muligheter som menn i arbeidslivet. Det er også viktig å passe på og sikre egen økonomisk fremtid i forbindelse med mammapermer eller ulønnet arbeid i hjemmet.

De store hullene i lønn og sparing er heldigvis i ferd med å tettes og tallene peker i riktig retning både i Norge og for vår bank. Gapet kan kanskje ytterligere tettes hvis vi snakker mer om økonomi på neste jentekveld, på hytteturen med jentene, eller hva med å starte opp den pensjonsspareavtalen vi så lenge har utsatt?

 

Menn har oftere kontroll over familiens økonomi

Økonomisk likestilling handler ikke kun om rene tall som sparing og lønn, det handler også om kontroll og oversikt over familiens transaksjoner, utgifter, inntekter, lån og risikoer i voksen alder.

Ofte er det partneren med høyest inntekt som blir anbefalt å søke lån – og når menn både tjener og sparer mer blir de ofte sittende med økonomistyringen i hjemmet.

Mange kvinner risikerer å bli sittende igjen uten oversikt over egen økonomi dersom forholdet ender i skilsmisse, eller hvis den andre partneren faller bort. Jeg tenker det er viktig med åpenhet og oversikt rundt egen og familiens økonomi, for å kunne takle både forutsette og uforutsette ting.

Økonomisk likestilling betyr kontroll over familiens økonomi – uansett kjønn.

 

Ann-Kristin Hjalland

Lokalbanksjef Kongsberg, SpareBank 1 Sørøst-Norge