Til innholdet

Meny

Pexels Christina Morillo 1181343

2023 er året for endringer i norsk økonomi

Etter flere år med store hendelser og svingninger i økonomien predikerer SSB endelig en konjunktur på vei mot normalen.

 

SSB publiserer årlig en rapport om prognoser for konjunkturtendensene de kommende årene. Vi har i denne artikkelen plukket ut noen interessante trender, og oppsummert de i en visuell fremstilling. 

I artikkelen har vi også inkludert relevante tall og innhold fra Sørøst-Norge.

Når Konjunktur Sørøst framover gjennomfører lokale undersøkelser kan vi se tilbake på de nasjonale tallene og se hvordan vi følger prognosene til SSB, eller stikker i en helt annen retning. 

 

Last ned Konjunkturtendensene 2023-2026 her.