Til innholdet

Meny

Kontormiljø

Konjunkturtendensene er på vei opp

Med mange år med turbulent aktivitet i norsk økonomi er konjunkturtendensene endelig på vei oppover. Også i Sørøst-Norge merker vi svingningene i konjunkturen, her er folk og bedrifter mer positive til fremtiden enn før. Dette er Konjunkturtendensene 2024–2027 oppsummert.

Prognosene har blitt mer positive

 

De siste årene har store hendelser som pandemi og krig i Europa påvirket konjunkturtendensene.

Fjorårets rapport var preget av en pangstart i norsk økonomi, og høyeste inflasjon på 40 år.

Med utbrudd av nye konflikter er det globale markedet fortsatt usikkert. Norske handelspartnere er i en nedgangskonjunktur, og en svak krone har gjort import dyrt.

Men de økonomiske prognosene for nærmeste framtid er noe mer positive.

Utviklingen i bruttonasjonalprodukt er bedre enn forventet, inflasjon og renta er antatt nådd toppen, og arbeidsledigheten holder seg stabilt lavt. I boligmarkedet er det derimot framtiden fortsatt uklar, og 2023 var nok et år med nedgang i reallønnen.

 

Konjunkturtendensene er synlige lokalt

 

Også i Sørøst-Norge påvirkes vi at globale konjunkturtendenser. Det viser vår lokale forventningsundersøkelse.

Til tross for fortsatt negative forventninger hos privatpersoner og svakt positive forventninger hos bedrifter, er forventningene på vei i riktig retning – oppover.

Utvalgte grafer fra forventingsundersøkelsen er inkludert i denne rapporten. For en fullstendig oversikt over dine lokale resultater, se de lokale rapportene publisert på Konjunktur Sørøst.