Til innholdet

Meny

Last Ned

Mer økonomisk bekymring i Skien enn i Porsgrunn

En ny undersøkelse om folks forventninger til privatøkonomien viser at folk i Skien er mye mer bekymret enn folk i nabobyen Porsgrunn.

– Det er ikke uventet at en stor andel av befolkningen forventer en svekkelse av privatøkonomien sin fremover. Det merker vi i hele regionen. At folk i Skien er enda mer pessimistiske på egne vegne, enn de som bor i nabobyen, er litt overraskende sier Ingeborg Skaalen Berg, rådgiver for bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge. 

Ingeborg Skaalen Berg
Ingeborg Skaalen Berg, rådgiver for bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge, er ikke overrasket over at folk forventer en svekkelse av privatøkonomien sin fremover.

Mer bekymret nå enn under pandemien

I undersøkelsen som Kantar har gjennomført for Konjunktur Sørøst, svarer folk på en rekke spørsmål knyttet til økonomi. Blant annet hvordan økonomien deres er nå sammenlignet med fjoråret, utviklingen av egen privatøkonomi fremover og Norges fremtidige økonomiske situasjon. Resultatet av undersøkelsen er oppsummert; jo mer pessimistiske folk er, jo større blir minustallet.   

– Det er her det kommer frem at Skien har en meget lav forventningsscore på -53, mens i Porsgrunn er den samme scoren -37, forteller Skaalen Berg.

Pris på nødvendighetsvarer tærer mest

Det er de samme økonomiske utfordringene som går igjen blant folk, uansett hvor de bor i regionen. Det som bekymrer folk mest, er økte strømpriser tett fulgt av økte matvarepriser. Så følger høye drivstoffpriser og økte rentekostnader. 

– Bolig, mat og transport er noe vi alle er avhengige av, så det er klart at den store prisøkningen har stor innvirkning på folks lommebok, sier Ingeborg.

Stor innvirkning for mange bransjer

Mindre penger i omløp hos folk, har også innvirkning på bedriftene og varehandelen. Etter en tid hvor folk har brukt mye penger på å oppgradere boliger, bilpark og fritidsboliger viser undersøkelsen en nedgang i investeringsvilje innenfor disse områdene. 53 % av befolkningen har ikke planer om store investeringer det neste året, mer enn 10 prosentpoeng høyere enn normalår. Langt færre enn vanlig oppgir dessuten at de skal gjøre mer enn én type investering. I motsetning til fjoråret, da oppussingstakten var svært høy, går kun 21 % med planer om å pusse opp.


– Dette vil ha negativ innvirkning for mange bransjer. Både for de som selger kapitalvarer som møbler, elektronikk og biler samt for leverandører av håndverkstjenester. Lavere etterspørsel, på toppen av økte priser, har allerede ført til lavere aktivitet innenfor noen av disse bransjene, forteller Einar Andre Rørvik, Områdebanksjef i Grenland for SpareBank1 Sørøst-Norge.   

Einar Andre Rørvik
– Få frykter jobben sin, men det kan endre seg, sier Einar Andre Rørvik, Områdebanksjef i Grenland for SpareBank1 Sørøst-Norge.

Kan bli enda tøffere for arbeidsmarkedet

Under finanskrisen og starten av pandemien var den økonomiske fremtidstroen bedre enn den er nå. Tallene fra undersøkelsen er de mest pessimistiske Kantar har mål siden 1988. Til tross for sterk pessimisme, føler de aller fleste seg fortsatt trygge i jobben sin. Kun 6 % frykter at de ikke er i jobb om 12 måneder.

– Foreløpig er det få som frykter for jobbene sine, men det kan fort endre seg utover høsten og vinteren, når strømkostnadene for bedriftene ligger an til å øke enda mer og rente økningen og den reduserte kjøpekraften kjøler ned økonomien til husholdningene enda mer, påpeker Rørvik.  

Om undersøkelsen 

Undersøkelsen «Folks forventninger i Sørøst-Norge» er basert på 1642 intervjuer (108 i Skien, 100 i Porsgrunn) gjort 12/8-30/8 i 16 ulike kommuner/byer i Buskerud og Vestfold & Telemark. Feilmargin på totalresultatene er +/- 1,4, for enkeltkommuner vil marginen være opptil +/- 5.2, men det er likevel en sjeldent omfattende undersøkelse for hvert lokale sted.

Noen nøkkeltall fra undersøkelsen for Sørøst-Norge som helhet:

  • 67 % er bekymret for økte matvarepriser
  • 66 % er bekymret for økte strømpriser
  • 53 % er bekymret for økte drivstoffkostnader
  • 31 % er bekymret for økte rentekostnader
  • 6 % frykter at de ikke har jobb om 12 måneder
  • 51 % har ingen planer om å gjøre store investeringer neste 12 måneder
  • 21 % har planer om å pusse opp
  • 11 % har planer om å kjøpe ny el-bil
  • 2 % har planer om å kjøpe fritidsbolig
  • 2 % har planer om å kjøpe båt, MC eller campingvogn/bobil