Til innholdet

Meny

Modum best på bolig

Ingen andre kommuner i landet tilrettelegger bedre for boligbygging.

 

Det er en kjent sak at kommunen har en viktig rolle for å sikre innbyggernes boligbehov. Forhold som saksbehandlingstid, gebyrer, boligreserver og boligpriser har betydning for kommunens evne til å bygge og tilrettelegge for nok boliger.

Men hvorfor lykkes noen kommuner bedre enn andre? Og hvordan kan man stimulere til økt boligbygging? Dette er faktorer som Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har utforsket i den store Boligvennlighetskåringen 2022.

Undersøkelsen rangerer 119 av de største kommunene i landet etter prestasjoner innen boligbygging og tilrettelegging, og kårer Norges mest boligvennlige kommuner.

Modum best på tilrettelegging

Modum kommune topper kategorien «tilrettelegging», og blir dermed vurdert som best i landet på dette. Her er kommunen blant annet målt på saksbehandlingstid i byggesaker, gebyrer, investeringer i infrastruktur og mengden byggeklare tomter.

Aud+Norunn+Strand

–Kommunen skal være et serviceorgan, og i 2022 forventes det raske svar.

Modum havner på en 43. plass i kategorien boligbygging, og det bringer kommunen opp på en 10.plass i den samlede rangeringen av Norges mest boligvennlige kommuner.

Kommunedirektør Aud Norunn Strand er svært fornøyd med plasseringen.

–Vi ser at Modum kommune gjør det bra på dette området, både i denne og tilsvarende undersøkelser. Byggesaksavdelingen vår har lyktes i å enda større grad enn tidligere å spille på lag med de som søker, sier kommunedirektøren.

De 20 mest boligvennlige kommunene i landet (Kilde: NBBL)

–Kommunen skal være et serviceorgan, og i 2022 forventes det raske svar. Vår byggesaksavdeling jobber målbevisst med å holde frister, men også med å få igangsatt prosesser.

–Vi har også innført elektroniske byggesøknader og eDialog som bidrar til bedre og raskere prosesser, sier Aud Norunn Strand.

Øvre Eiker på topp 20

Øvre Eiker kommune er også med i kåringen, og kåres til Norges 17. mest boligvennlige kommune. Kommunalsjef for samfunnsutvikling Susanne Vist, er godt fornøyd med plasseringen.

- Det er motiverende å se at Øvre Eiker klarer å tilrettelegge så godt for boligbygging, selv om vi har mindre ressurser enn mange av de andre kommunene i kåringen. Det er mulig å få til, hvis alle spiller på lag, både innbyggere, politikere, næringsliv, utbyggere og ansatte i kommunen.

-Det gir innhold til kommunens slagord, som sier at vi sammen skal skape et livskraftig Øvre Eiker. Tilrettelegging og bygging av bolig er en viktig del av dette, sier hun.


Her følger en oversikt over plasseringen til andre kommuner i regionen.

Les mer om undersøkelsen og resultatene her.

 

Plassering i undersøkelsen for alle kommuner i vår region (Kommuner over 10.000 innbyggere. Kilde: NBBL)