Til innholdet

Meny

For Drømmen Og For Nå

Modum: Vi bruker kortet sjeldnere enn før

Renteoppgangene og prisstigningen har begynt å gjøre seg gjeldende i økonomien til moingene. Det viser seg i forbruksmønsteret, ved at det er en markant nedgang i kortbruken.

– Nå ser vi at folk virkelig strammer inn. Forbruket reduseres i de aller fleste kategorier. Det viser at renteeffekten for alvor har begynt å påvirke moingers økonomi. Dette er en trend som trolig vil forsterke seg utover høsten, sier Gry Aspelien lokalbanksjef for SpareBank 1 Sørøst-Norge Vikersund.

Bilde av Gry Aspelien

Lokalbanksjef Gry Aspelien kan fortelle at forbruket i området har sett en markant nedgang.

Tallene som banksjefen viser til, er hentet fra moingers kortbruk og oppdateres jevnlig på nettsiden for Modum kommune. I barometeret kan man følge med på den totale kortbruken innenfor ulike kategorier til moingene som er kunder i SpareBank 1 Sørøst-Norge. 

Graf over utviklingen av handel i Modum

Handelen i Modum har i de fleste kategorier vært dalende det siste året. Dette eksempelet viser utviklingen i handel av klær og sko blant privatpersoner i Modum.

Reduksjon i matbudsjettet

På ett år har prisen på matvarer i butikken økt med 13,7 prosent ifølge SSB. Til tross for den sterke oppgangen i matvareprisene, viser kortstatistikken at vi nå bruker mindre på mat enn vi gjorde tidligere i år.

Mobil i grønnsaksbutikk

Statistikken på Konjunktur Sørøst viser at vi bruker mindre på mathandel enn tidligere.

– Nå har vi nok litt mer slunkne handlekurver og plukker med oss flere billigmerker enn tidligere. Mange av oss har rett og slett blitt mer selektive og følger nøyere med på uketilbud. Det virker også som flere er blitt flinkere til å planlegge for uka og kaster mindre mat, det er jo bra for både familieøkonomien og miljøet, sier Aspelien.

 

Færre nye plagg i klesskapet

Den største nedgangen ser vi innenfor klær og sko. Det er en klar trend at mange nå har strammet inn på shoppingen av nye klær.

– På den ene siden er det bra om dette fører til at plagg brukes lengre og at det blir økt fokus på gjenbruk. På den annen side kan det på sikt bli en utfordring for mange av klesbutikkene i regionen vår. Spesielt om den store nedgangen i kjøp av sko og tekstiler vedvarer. Da kan det bli vanskelig å holde alle i arbeid og levere overskudd på driften, sier Aspelien.

 

Ønsker fortsatt å gå ut og hygge oss

En bransje som fortsatt opplever god pågang, er serveringsbransjen. Vi bruker nå mer på kafe- og restaurantbesøk enn tidligere. Her ser vi at det har vært stigning i hele år, men den mest markante oppgangen har kommet nå i sommer.

– Det er naturlig at svært mange ønsket å kose seg litt ekstra i ferien, og da har vi i tillegg hatt litt å rutte med i form av feriepenger. Så er det spennende å se om vi får en dipp utover høsten, eller om trykket for restaurantene og kafeene vedvarer, forteller Aspelien.

 

Strammer til ytterligere utover høsten

Norges Bank har varslet enda en renteøkning i september, og da vil mange få det enda strammere. Tross alt har de aller fleste av oss vært flinke til å spare gjennom pandemien og bygget opp en buffer, men banksjefen ser at en del har vært nødt til å begynne å tære på den nå.

  

Gry Aspelien

– Første bud er å sette opp et budsjett over inntekter og utgifter for å få oversikt over egen økonomi. Det blir spesielt viktig fremover, særlig for alle med store boliglån. Moinger flest ser ut til å klare renteoppgangene greit, men har du utfordringer med kostnadene, er det viktig å ta kontakt med banken for å se på mulige løsninger før det går for langt.