Til innholdet

Meny

Bedrifters forventninger
2022

Bedrifters forventninger
23
Forventninger

Bedrifters forventninger 2022

 

Oppsummering av resultatene fra 2022 

Bedriftene i Sørøst-Norge er positive til det kommende året!

Forventningsindeksen for hele området er på 23 poeng. Det er i størst grad troen på omsetning og etterspørsel som trekker opp forventningene.

Det er kun små forskjeller mellom de tre fylkene:

  • Telemark har en indeks på 25
  • Vestfold har en indeks på 22
  • Buskerud har en indeks på 21

De største bedriftene har størst tro på fremtiden, mens de mindre ikke er like positive. 

Det er forskjeller mellom de ulike bransjene i Sørøst-Norge. De som har størst forventinger er reiselivsnæringen. Her inngår blant annet hoteller og restauranter. Den bransjen har hatt en utfordrende høst og vinter, og ser frem til et mer åpent samfunn.

Sammenlignet med de andre forventningsindikatorene er bedriftene mindre optimistiske med tanke på egne investeringer det neste året. 25 % av utvalget forventer å investere mer i løpet av det neste året, mens 20 % ser for seg å investere mindre.

 

Les mer om forventninger i ditt område!

En av fordelene med forventningsundersøkelsen er at resultatene fremhever forskjeller innad i regionen. Artikler er derfor skrevet med fokus på de ulike byene. Les de her:

 

 

 

Om forventningsundersøkelsen