Til innholdet

Meny

Pexels Marcin Jozwiak 2800121

Datafangst bidrar til en grønnere transportbransje

I 2022 steg drivstoffprisene* for lastebileiere med 46,5 %. Det merkes godt i transportbransjen. Derfor er det viktig å ha løsninger som kan bidra til mer energieffektiv drift. Det har selskapet Cognia Technology på Borgeskogen utviklet.

Ett av selskapene som har sett behovet for systemet er Tipp Transport. – Vi har 51 lastebiler i drift hos oss. Det siste året har vi fått økt driftsutgiftene våre vesentlig. Det er klart vi merker det godt i det daglige, forteller daglig leder Morten Natedal. 

Tipp Transport har en variert bilpark, tilpasset mange ulike oppdrag.

Benytter optimaliseringssystem

Hovedkontoret til Tipp Transport ligger i Porsgrunn, og selskapet leverer transportoppdrag både i Norge og Sverige. For å sikre god driftsøkonomi, benytter selskapet seg av Linx, et optimaliseringssystem som Cognia Technology på Borgeskogen i Stokke har utviklet.   

– Systemet bidrar med systematisk analyse av data, som hentes fra våre lastebiler. Gjennom systemet får vi konkrete forslag til bedre ressursutnyttelse og mer energieffektiv drift, forteller Natedal, og føyer seg dermed til rekken av bedrifter i Sørøst-Norge som ser på bærekraft som en mulighet.

Daglig leder i Cognia Technology, Kim Finkenhagen.
Foto: Dag Nordsveen/Cognia

Gjør det enklere å ta riktige beslutninger

Med konkret innsikt er det lettere for transportselskapene å justere den operative driften og å sikre at alle sjåførene jobber for å utnytte ressursene mest mulig effektivt. For med de drivstoffprisene vi har nå, og nye krav som kan komme fremover, er det mye å spare på å optimalisere både kjøreruter og kjørestil for transportørene. Det er bra for både driftsøkonomien og miljøet.  

– Bedre utnyttelse av dagens driftsmidler er noe av det viktigste transportbransjen kan foreta seg for å redusere utslipp. Med vårt system avdekker vi optimal bruk av ressurser gjennom datadrevet måling, analyse og koordinering av driftsmidler. Men selve driftsendringen er det transportselskapene og sjåførene selv som må stå for, forklarer Kim Finkenhagen, som er daglig leder i Cognia Technology.

Selskapet han leder er en del av Cognia-konsernet, som har lange tradisjoner med kjøretøy. Derfor var det naturlig for selskapet å satse på å utvikle digitale plattformer som kan bidra til redusert klimaavtrykk og en mer bærekraftig transportbransje.

Foto: Tipp Transport

Transportbransjen henger etter på elektrifisering

Selv om personbilmarkedet domineres stort av el-biler, henger lastebilprodusentene etter i utviklingen. Det er mye spennende på gang innenfor elektriske lastebiler, men de aller fleste lastebilene som frakter varer rundt i Norge drives fortsatt av fossilt brensel.

– Elektriske lastebiler er fortsatt et meget spesielt nisjeprodukt, som er svært dyrt. Vi har mer tro på flytende biogass som drivstoff i den nærmeste fremtiden. Det jobber vi med, men det er foreløpig langt mellom fyllestasjonene, sier Natedal.

Mens bransjen venter på både elektrifisering og mer miljøvennlige drivstoffvarianter, er datafangst og optimalisering viktige virkemidler for å bidra til at bransjen blir grønnere.

– Det viktigste transportbransjen kan gjøre for å redusere klimaavtrykket nå, er å ta bedre avgjørelser med den flåten de allerede har. Det er det vi ønsker å bidra til med vårt system, forklarer Finkenhagen.

 

*Drivstoffindeksen er basert på selskapenes priser på truck-diesel. Prisene blir hentet inn fra de største drivstoffleverandørene. https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2022/Stor-oekning-i-lastebilkostnadene