Til innholdet

Meny

Lite optimisme å spore hos næringslivet på Modum

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i distriktet. Her kommer det frem at bedriftene i Modum er de mest pessimistiske med tanke på fremtiden blant alle kommunene i regionen.

Denne artikkelen baserer seg på resultater fra Konjunktur Sørøst sin forventningsundersøkelse. Har du lyst til å se nærmere på resultatene og svar fra lokale bedrifter og folk fra Modum kan du laste ned den fullstendige undersøkelsen her

Lokalbanksjef Gry Aspelien

– Her på Modum har vi en negativ score på 13. Det gjør oss til de mest pessimistiske i hele regionen, Men vi skal ikke lenger enn til Drammen for å finne en positiv score på 12. Så selv om avstanden er kort mellom de to stedene, er det stort sprik i fremtidstroen til næringslivet, sier Gry Aspelien som er lokalbanksjef for SpareBank 1 Sørøst-Norge på Vikersund.

 

Reiseliv skiller seg ut

Den mest positive bransjen i undersøkelsen er reiselivsnæringen. Selv om optimismen er litt lavere sammenlignet med i fjor, forventer bransjen også i år et godt år.


– Nå i sommersesongen viser undersøkelser at nærmere 60 % av oss skal feriere hele eller deler av ferien i Norge. Samtidig er kronekursen såpas lav at utenlandske turister nok kommer til å legge igjen mer penger i år enn tidligere, både nå i sommer og til vinteren. Det bidrar nok til fortsatt god optimisme i turistbransjen, sier banksjefen. 

 

Bygg og anlegg mest pessimistiske

Det er innen bygg og anlegg som den største pessimismen råder. Det skyldes blant annet at det så langt i år har vært en stor nedgang i både igangsetting av nye boliger og salg av nybygde boliger. Tall fra boligprodusentenes Forening viser at igangsetningen av nye boliger er ned 41 % i forhold til samme tid i fjor.

– Det er ikke rart dette virker inn på bransjens syn på den nærmeste fremtiden. Når vi også ser en stor nedgang i bygging av fritidsboliger, slår dette også godt inn hos oss her i distriktet hvor det de siste årene har blitt oppført mange hytter, forteller Aspelien.

 

Graf over endringer i bransjeforventninger

Ikke bare negativt

Som lokalbanksjef kjenner Gry næringslivet på Modum godt. Jevnlig møter hun mange mennesker med gode initiativer som lykkes med virksomhetene sine. Banksjefen er derfor litt mer optimistisk på vegne av næringslivet på Modum, enn store deler av næringen selv har.

– Til tross for tøffere tider for enkelte bransjer, er det et godt driv i store deler av næringslivet på Modum. Det skjer mye spennende her, så vi skal ikke svartmale helt, jeg har god tro på at pessimismen i næringslivet vil avta fremover, sier Aspelien.

 

*undersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av SpareBank1 Sørøst-Norge