Til innholdet

Meny

Industri Lagervarer

Sørøst-Norge har lavere økning i konkurser enn resten av landet

Mange har fryktet en kommende konkursbølge. Men Sørøst-Norge har fortsatt konkurstall lavere enn før pandemien – og klarer seg bedre enn resten av landet.

I fjor rapporterte Konjunktur Sørøst om en svak økning i konkursene i regionen, hvor spesielt Tønsberg pekte seg ut med et stort antall konkurser.

Tallene i Tønsberg har siden den tid pekt i riktig retning – trenden har snudd og antall konkurser har sunket. I samme periode var det derimot snakk om den ventede konkursbølgen som skulle dukke opp som effekt av økte kostnader de siste årene.

Det siste halvåret kan tall fra SSB vise at kommunene i Sørøst-Norge ikke har opplevd en økning i konkurser som burde skape frykt. Tallene i regionen er fortsatt lavere enn før pandemien.

Retter vi blikket utover kan vi derimot se at dette ikke er tilfellet for alle området i Norge.

 

Det er fortsatt færre konkurser enn før pandemien

I grafen under har vi samlet kvartalsvise tall for konkurser i kommunene dekket av Konjunktur Sørøst. Her kan vi se at toppen fra første kvartal 2023 ikke nådde opp mot tallene fra 2020 og tidligere.

  Kommunene inkluderer:

 • Bamble
 • Drammen
 • Færder
 • Holmestrand
 • Horten
 • Kongsberg
 • Larvik
 • Lier
 • Midt-Telemark
 • Modum
 • Nome
 • Notodden
 • Porsgrunn
 • Skien (inkludert Siljan)
 • Tønsberg
 • Øvre Eiker

 

Konkurser i Sørøst-Norge 2013-2023

Første halvår i 2022 var det 229 konkurser i Sørøst-Norge, mot 252 i første halvdel av 2023. Dette tilsvarer en økning på 10 % fra fjoråret.

Men tallene har enda ikke nådd nivåene før pandemien. Det første halvåret i 2019 så 271 konkurser i regionen, mens samme periode i 2018 opplevde 313 konkurser.

SMB Norge rapporterte i fjor om bedrifter som forventet underskudd grunnet økte strømpriser. I tillegg fryktet hver sjette bedrift konkurs. 

Med tallene fra 2023 kan det virke som om bedriftene i Sørøst-Norge har håndtert både økte strømpriser og andre kostnadsøkninger bedre enn de selv forventet, eller har håndtert overgangen til det normale og endrede kjøpemønstre hos forbrukere godt.

Når regionbanksjef for bedriftsmarkedet i Vestfold for SpareBank 1, Kjetil Olsen, håpet på at fjorårets store hopp i konkurser i Tønsberg var tilfeldighetenes spill, kan det hende at han fikk ønsket oppfylt. 

 

Økningen i konkurser er større ellers i Norge

Andre steder i landet er antallet konkurser langt større enn i Sørøst-Norge, også hvis vi ser på prosentvis økning.

Sammenlignet med Sørøst-Norges økning på 10 % har Norge totalt hatt en økning på 27 % i konkurser første halvår i 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Antall konkurser er nå på nivå med normale tall fra før pandemien.

Spørsmålet er om bedrifter i Sørøst-Norge har klart seg bedre enn ellers i landet, eller om økningen i konkurser her kommer forsinket. 

 

Den observerte økningen av konkurser nå ellers i landet kan komme av flere årsaker, blant annet:

 • Konkurser blant den store økningen av nyetableringer under pandemien
 • Koronastøtten kan ha holdt kunstig liv i mange bedrifter
 • Kostnadsøkningene mange bedrifter opplever
 • Opphoping etter uvanlig lave konkurstall under pandemien
 • Pessimisme i markedet som følge av renteøkninger

 

Konkurser i Norge 2013-2023 

I Sørøst-Norge er kontrastene store. Mens Viken har hatt landets høyeste økning i konkurser har Vestfold og Telemark hatt blant de laveste.

Nikola Johnny Mirkovic Z Dnvde5wxc Unsplash

 

 

Flest konkurser i bygg- og eiendom

Spesielt bygg- og næringsliv har opplevd flere konkurser det siste året – også i Sørøst-Norge. Denne trenden speiles igjen hos NAV, som allerede har registrert en svak økning i antall arbeidssøkere, men spesielt innenfor områder som bygg- og anleggsvirksomhet og ingeniør- og ikt-fag.

Som et industritungt fylke har Vestfold og Telemark derimot hatt en marginal økning arbeidssøkere sammenlignet med Viken, noe som for eksempel kan forklares med hvordan eksportindustrien har hatt nytte av den svake kronekursen.

Men arbeidsledigheten, selv med en kontinuerlig stigning fremover, er fortsatt lav. Om ikke annet kan det virke som om endringene kun vil føre oss tilbake til nivåene før pandemien. Tallene fra første halvdel av 2023 peker derfor mot at vi ikke nødvendigvis må være beredt på en stor konkursbølge i nærmeste framtid.

 

Følg utviklingen i næringslivet på Konjunktur Sørøst

Mens utviklingen i 2022 ga grunn til bekymring kan grafene på Konjunktur Sørøst siden til Tønsberg vise at toppen sett i andre kvartal 2022 ikke var en kontinuerlig trend. Gjennom året kan du følge utviklingen i din kommune for å se i hvilken retning regionen beveger seg.    

 

Grafen viser utviklingen av konkurser i Tønsberg, og oppdateres jevnlig på Konjunktur Sørøst.