Til innholdet

Meny

Sørøst-Norge opplever en økning i konkurser

Etter et lavt antall konkurser under pandemien har året 2022 resultert i flere konkurser i de fleste regionene i landet, viser statistikk fra analysebyrået Dun & Bradstreet. Sammenlignet med fjoråret er Vestfold og Telemark det fylket som opplever en størst økning i konkurser på 26,2 %, kun bak Nordland fylke med en økning på 40,8 %. Viken fylke ser en nedgang i konkurser på -2,7 %.

Tross flere konkurser enn under pandemiårene, er ikke tallene like høye som årene før pandemien. Derimot var 2018 et rekordår for konkurser nasjonalt tross en generelt god økonomi i landet.

Konkursene skaper også ringvirkninger i arbeidsmarkedet. På landsbasis har årets konkurser allerede ført til at 8 435 har mistet jobben, en økning på 3 % fra samme periode i fjor.

Rekordhøye konkurser for bedrifter i Tønsberg

Innad i Vestfold og Telemark opplever spesielt Tønsberg en stor kvartalsvis økning i konkurser. Fra første til andre kvartal i år tilsvarer økningen ca. 93 %. Så mange konkurser har ikke området opplevd siden første kvartal i 2009 (tallene baseres på Tønsberg og Færder kommune).

I SpareBank 1 er Regionbanksjef for bedriftsmarkedet i Vestfold, Kjetil Olsen, ikke veldig overrasket over tallene. Først trekker han fram at en kombinasjon av mange gode drivere i regionen sammen med særtiltak fra staten førte til få konkurser gjennom pandemien, og at veien tilbake til normalen har vært vanskelig for mange bedrifter.

-  Det vi ser nå er at flere bedrifter som har hatt det tøft under pandemien må forholde seg til normalen igjen, mens vi som forbrukere har endret kjøpemønstrene våre. Grunnlaget til mange av bedriftene har dermed blitt borte. 

Kjetil Olsen

- Konkurser er trist og vondt, men også en opprydning etter pandemien.

-  Jeg håper tallene for Tønsberg forrige kvartal skyldes tilfeldighetenes spill, avslutter Olsen.

Det forventes flere konkurser videre i 2022

Statistikk fra SMB Norges nyeste medlemsundersøkelse reflekterer den generelle samfunnsdebatten, hvor strømprisene peker seg ut med tanke på konkursrisiko framover. I undersøkelsen svarer hver sjette SMB at de frykter konkurs, og halvparten av bedriftene forventer å gå 10 % eller mer i underskudd grunnet økte strømpriser. Halvparten av bedriftene i undersøkelsen mener også at det resterende halvåret vil bli verre enn et normalår.

Svingningen i strømprisene gjør også mange bedrifter spesielt sårbare, spesielt på Østlandet. Her han kun 11 % av bedriftene fastprisavtaler, kontra 20 % i Midt-Norge, viser tall fra SMB Norge.

Adobestock 61836313

Uforutsette utgifter skaper problemer

Hittil i år er det spesielt bransjene jordbruk, skog og fiske, engros, tjenesteyting og industri som har opplevd flere konkurser. Gjennom årets sommermåneder har det imidlertid også vært en kraftig oppgang i konkursstatistikken for bransjene hotell, restaurant og detaljhandel.

Både Olsen og SMB Norge mener at de mest utsatte bedriftene er påvirket av uforutsette og økte kostnader innenfor energi, drivstoff, lønninger, og råvarer. I tillegg vil bedrifter med en samlet høy gjeld være spesielt sårbare for svingningene som oppleves nå.

Bedrifter i regionen krever tiltak

SMB Norge er enige i mye av tematikken som blir dratt fram i Tønsberg. Kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg mener utviklingen i konkursstatistikken reflekterer den samlede byrden av 2 år med ekstrem usikkerhet.

- Hverdagen for eiere og ansatte har bestått av permitteringer, kostnader som har blitt forskjøvet, investeringer som ikke har blitt gjennomført, samt utsatte skatter og avgifter. Mange av de som slet mest under pandemien sliter også mest nå – igjen.

Pexels Ivan Samkov 8117410

-  De fleste bedrifter har allerede gjort det de kan for å senke kostnadene, forteller han videre.

- Vi hører for eksempel fra mange gatekjøkken som må kutte i åpningstidene fordi de ikke har råd til å drifte ovnene, men som likevel opplever strømregninger 3-5 ganger høyere enn på det verste nå i vinter.

Når SMB Norge spør småbedrifter om hvilke tiltak som er viktigst for dem er det en fastpris på strøm, hvor myndighetene tar kostnadene over en viss sum. - En slik avtale må på plass før vinteren – hvis ikke blir det krise for mange bedrifter, avslutter Dagenborg.

 

På Konjunktur Sørøst kan du følge med på oppdatert konkursstatistikk fra SSB per kvartal for regionen, ved å klikke deg inn på nettsiden for hvert enkelt sted. Klikk her for å se oppdatert statistikk fra Tønsberg.